X-serie en Norden Bijlen Garantiebepalingen

Algemene garantiebepalingen

De 4e generatie* van de X-serie en Norden-bijlen van Fiskars is vervaardigd aan de hand van geavanceerde productietechnieken en materialen. Onze producten zijn uitvoerig getest en leveren uitstekende prestaties voor de activiteiten en in de omgevingen waarvoor ze zijn ontworpen. Hoewel we tijdens onze productieprocessen uiterst zorgvuldig te werk gaan, kunnen productiefouten nooit volledig worden uitgesloten. Om onze klanten de beste gebruikerservaring te bezorgen, bieden we een internationale beperkte garantie van 25 jaar op materiaal- en productiefouten voor de 4e generatie van de X-serie en Norden-bijlen van Fiskars.

De garantieperiode van 25 jaar gaat in op de datum van de oorspronkelijke aankoop. Deze garantie is uitsluitend geldig in landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, Australië, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Turkije en Kazachstan. Deze garantie is uitsluitend geldig met een onlineregistratie van het product binnen dertig (30) dagen na de aankoop.

Deze garantie is aanvullend en heeft geen invloed op de garanties van de verkoper. Ook heeft deze garantie geen invloed op de wettelijke garantie waarop een klant volgens de relevante nationale wetgeving recht heeft.

Uitsluitingen en beperkingen van de garantie

De garantie is niet van toepassing:

 • wanneer producten worden gebruikt voor commerciële, professionele of verhuurdoeleinden;
 • voor producten die het onderwerp uitmaakten van (pogingen tot) reparaties waarvoor Fiskars geen toestemming heeft gegeven.

De garantie is niet van toepassing op defecten of schade die is toe te schrijven aan of het gevolg van:

 • normale slijtage (zoals krassen en schuurplekken);
 • eventuele veranderingen van het uiterlijk van het product, indien deze geen invloed hebben op het functioneren van het product;
 • misbruik, onvoorzichtigheid, verwaarlozing of ongelukken, zoals bij raken, slaan, vallen of beknellen;
 • gebruik dat ingaat tegen het beoogde of aanbevolen gebruik;
 • extreme temperaturen (zoals hitte, vuur of continue warmte boven +40 graden Celsius of kou onder -30 graden Celsius);
 • verzaken het product passend te onderhouden, zoals reinigen na gebruik en beschermd tegen weersinvloeden en direct zonlicht opbergen;
 • onjuiste of onvoldoende verzorging of opslag (bv. roest of kleurveranderingen);
 • het gebruik van ongeschikte reinigingsmethoden of -middelen, zoals zuren of oplosmiddelen;
 • blootstelling aan bijzonder agressieve of corrosieve omgevingen (zoals de scheepvaart en/of industrieën waar er een voortdurend contact met water, chemicaliën, as, cement of stof is).

Service verkrijgen onder garantie

Garantieclaims moeten schriftelijk binnen de garantietermijn bij de dichtstbijzijnde Fiskars Customer Care-locatie worden ingediend, samen met het defecte product en binnen de dertig (30) dagen nadat het defect is vastgesteld of zou moeten zijn vastgesteld. De claim moet het volgende vermelden: naam, adres, telefoonnummer van de eigenaar, aankoopdatum, aard van het defect en datum waarop het defect voor het eerst is vastgesteld.

De aanvaarding van de garantieclaim gebeurt geheel naar eigen goeddunken van Fiskars. In geval van aanvaarding wordt het product, ook geheel naar goeddunken van Fiskars, gerepareerd of vervangen door een gelijkaardig product. Bij verouderde modellen wordt het defecte product vervangen door het best overeenstemmende model uit het huidige productaanbod. De termijn van de originele garantie wordt niet verlengd bij een vervanging of reparatie van het product.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasbare wetgeving wijst Fiskars alle aansprakelijkheid af voor incidentele, indirecte, speciale of vervolgschade, evenals voor eventuele schade aan of verlies van enige materialen, misgelopen winst, productiviteit, functionaliteit, zakelijke kansen, contracten, verkoop, winst of verwachte besparingen, verhoogde kosten of uitgaven of vertraging of verzaken in het afhandelen van de garantieservice.

Garantor

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki
Finland
*Een Fiskars X-serie bijl van de 4e generatie is te herkennen aan het 13-cijferige serienummer op de achterzijde van de bijl. Na de eerste letter van het serienummer moet de code een van de volgende combinaties bevatten: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI
Bijvoorbeeld: het volgende serienummer bevat de combinatie 'AD', wat bevestigt dat het product een Fiskars-bijl van de 4e generatie uit de X-serie is: EADL6234234237